Έκθεση δάσους και προϊόντων ξύλου

2022/09/23 16:13

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τριήμερη έκθεση ξυλουργικής βιομηχανίας και μηχανημάτων και εξοπλισμού ξυλουργικής.  Στην έκθεση, παρουσιάσαμε τον προηγμένο εξοπλισμό ξήρανσης της εταιρείας μας με πολλούς επιχειρηματίες στον κλάδο της επεξεργασίας ξύλου, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την πλειοψηφία των εμπόρων.  Ταυτόχρονα, λάβαμε επίσης πολλές νέες ανάγκες και γνώμες για εξοπλισμό ξήρανσης ξύλου από ανθρώπους του κλάδου, Θα αναπτύξουμε καλύτερα προϊόντα στο μέλλον Ε & Α εξοπλισμού και εργασίες βελτίωσης σε συνδυασμό με την τρέχουσα ζήτηση της αγοράς.

Exhibition


Exhibition